O FOOD SHOW Katowice Marzec 2018

Różne oblicza polskiej gastronomii, nowe trendy na rynku żywności i kulinariów, innowacyjne koncepty i coraz bardziej świadomi konsumenci – to wszystko wydarzy się podczas Food Show 2018.
W ramach dni dla profesjonalistów (12-13 marca 2018 r.) odbędą się debaty i dyskusje branżowe z udziałem szefów kuchni, firm gastronomicznych, spożywczych, oraz dostawców. Będą im towarzyszyć wystawy, ekspozycje, prezentacje produktów żywnościowych, degustacje, pokazy gotowania, warsztaty kulinarne.
Podczas Food Show odbędzie się także wieczorna Gala, w czasie której wręczymy nagrody Food Show Star na najlepszy produkt i dla najlepszego dostawcy HoReCa.

The unique business and culinary event
for the food and catering sector
returns!
11-13 March 2018 • International Congress Centre in Katowice
 
The various faces of Poland's catering business, new trends in foodstuffs and on the culinary market, innovative concepts and increasingly well-informed customers – all of these can be found at the Food Show 2018.
On the days devoted to professionals (12-13 March 2018), sectoral debates and discussions will be held with the attendance of chefs, catering firms, food companies and suppliers. They will be accompanied by exhibitions, presentations of foodstuffs, food tastings, cooking shows and culinary workshops.
 
During the Food Show, an evening Gala will be held during which we will hand over Food Show Star prizes for the best HoReCa product and the best HoReCa supplier.